10

Blended Learning este un concept modern ce îmbină eficient mai multe metode de învățare pentru a
forma un sistem integrat de instruire. Sistemul este bazat pe concepte și metode noi de instruire
incluzând: studiu individual online și studiu asistat de trainer sau de o persoană abilitată.

O sesiune standard de blended learning implică un training online, urmat de sesiuni de tutoriat în
cadrul cărora un trainer oferă suport pentru fixarea și valorificarea cunoștințelor acumulate, prin
simulări, prin realizare de proiecte, etc.

Scopul principal al acestei metode este de a oferi fiecărui cursant un nivel avansat de cunoștințe prin
utilizarea unor materiale inovative și a unui model adaptat ritmului activ de viață.

11

Nu există un program de instruire care să se potrivească tuturor companiilor, de aceea echipa noastră
de consultanți lucrează cu clienții pentru a analiza cerințele angajaților, nivelul lor de înțelegere,
competențele acestora și resursele disponibile.

Plecând de la experiența noastră de training și consultanță în formare și de la cea de dezvoltare
e-learning găsim „amestecul” optim care să conducă la succes.

btn_4

12

Inițial am avut o reținere privind scurtarea numărului de zile de training la sală, însă presiunea scăderii
costurilor pe training și argumentele celor de la NOSCO m-au îndreptat spre o decizie care s-a dovedit câștigătoare. Pe lângă scăderea importantă a costurilor, calitatea învățării a crescut, atât prin creșterea
retenției cunoștințelor acumulate, dar mai ales prin creșterea abilităților.

Prin e-learning ne-am concentrat să oferim formule de cursuri cât mai interactive, evaluări bine puse la
punct, în care am urmărit îndeaproape performanța cursanților. Așa se face că în zilele petrecute la
sală ne-am axat exclusiv pe aspecte practice prin metode de training specifice: studii de caz, role
play–uri, workshop-uri etc.”

Eusebiu B. – Training Manager